Úvod

Vítáme Vás na stránkách pěstitele rychle rostoucích dřevin – japonských topolů a různých klonů vrb. Jsem registrován u ÚKZÚZ ( Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ) pod registračním číslem 8420.

Dodávaný certifikovaný sadbový materiál japonských topolů je pravidelně kontrolován Sekci zemědělské inspekce Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, dříve Státní rostlinolékařskou správou.

K dodávanému sadbovému materiálu přikládám stručný popis způsobu výsadby a pěstování RRD a rostlinolékařský pas.
Na požádání předložím protokoly o pravidelné kontrole pracovníky ÚKZÚZ podle zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole, zákona č.326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a zákona č.147/2002 Sb. o ÚKZÚZ.

Nabízím k prodeji sadbu čtyř klonů japonských topolů:

Max-4 ( J-105 ), Androscoggin, Oxford, Fritzi Pauley

Řízky nabízím buď jako samostatný klon Max-4 ( J-105 ) nebo jako mix všech čtyř  odrůd. Z hlediska zvyšování ekologické stability a druhové pestrosti výmladkových plantáží je doporučováno sázet do jedné plantáže více klonů a druhů RRD, ať již v klonových směsích (více klonů v jedné ploše – například po řádcích) nebo klonových blocích (plochy klonů vytvářejí celou plantáž).

Nabízená sadba pochází ze tří až pětiletých matečnic. Sadbový materiál pro založení matečnic pochází z VÚLHM-Výzkumné stanice Kunovice a od registrovaného pěstitele p. Antonína Dočekala z Frýdlantu v Čechách.

 

Objednávky na sadbový materiál pro rok 2021 již nepřijímám

Sadbu pro pěstování vrb v současné době nedodávám.

 

Likvidace plantáže

Likvidaci plantáže neprovádím, je potřeba využít služeb specializovaných firem a podniků (například ZOD) v okolí plantáže, které disponují vhodnými pracovními mechanismy – například řezačky (Krone, New Holland),  hloubkové půdní frézy, nakladače, výkonné traktory a dozery.