Pěstování

Základní informace o pěstování rychle rostoucích dřevin -> vrb a japonských topolů, dělíme do těchto sekcí: